EBOOK

Prasa pozytywistow warszawskich wobec Zydow i kwestii zydowskiej


€ 16,49
 
kartoniert
Besorgung - Lieferbarkeit unbestimmt
Januar 2006

Beschreibung

Beschreibung

Publikacja sklada sie z pieciu rozdzialow. Pierwszy z nich ma charakter wprowadzajacy: omawia geneze stereotypow polskich na temat Zydow, oraz zainteresowanie kwestia zydowska przez polska publicystyke spoleczna do czasu pozytywizmu. W rozdziale drugim omowione sa pojawiajace sie na lamach prasy definicje, rozwazania nad istota kwestii zydowskiej oraz dywagacje na temat roli prasy w dziele jej przyblizania opinii publicznej Krolestwa Polskiego. W rozdziale przedstawione sa charakterystyczne rysy spolecznosci zydowskiej, dostrzegane i dyskutowane przez publicystow, jak charakter zajec i struktura zawodowa ludnosci zydowskiej, jej miejsce i role w polskim spoleczenstwie oraz zroznicowanie wewnetrzne, dotyczace przede wszystkim statusu materialnego i poziomu wyksztalcenia, stopnia rozwoju cywilizacyjnego, zwlaszcza szerokich mas zydowskich. Rozdzial czwarty prezentuje stosunek pozytywistow do istniejacych w polskim spoleczenstwie uprzedzen i stereotypow wobec Zydow oraz zamieszek i pogromow antyzydowskich na ziemiach polskich, a takze i do ich odglosow dochodzacych z innych krajow Europy. Rozdzial piaty przedstawia wysuwane przez pozytywistow propozycji rozwiazania na gruncie polskim kwestii zydowskiej: proby zmiany struktury spolecznej Zydow, planow ich skierowania do pracy w rolnictwie oraz sposobow oswiecania biedoty, a takze roli, jaka miala odegrac inteligencja zydowska w procesie reorganizowania struktury spolecznej swoich wspolwyznawcow.
EAN: 9788388679537
ISBN: 8388679538
Untertitel: Sprache: Polnisch.
Verlag: Ibidem
Erscheinungsdatum: Januar 2006
Seitenanzahl: 236 Seiten
Format: kartoniert
Es gibt zu diesem Artikel noch keine Bewertungen.Kundenbewertung schreiben