EBOOK

Buk zwyczajny hodowla Poradnik lesnika


€ 27,49
 
gebunden
Besorgung - Lieferbarkeit unbestimmt
Januar 2012

Beschreibung

Beschreibung

Buk zwyczajny jest w Polsce jednym z najwazniej­szych lasotworczych gatunkow lisciastych. W pozyskaniu drewna lisciastego zajmuje drugie miejsce po brzozie i ma duzy udzial w pozyskaniu ogolem. Jako gatunek glowny i domieszkowy ma istotne znacze­nie w ksztaltowaniu pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Przy obecnych zmianach klimatycznych i ich konse­kwencjach siedliskowych jego znaczenie wzrasta. W czasie tworzenia niniejszego opracowania nie obserwowano szczegolnych zagrozen biotycznych i abiotycznych nekajacych ten gatunek, a nawet przewazal poglad o jego ekspansywnosci. Jest ga­tunkiem wprowadzanym chetnie ze wzgledu na swo­je walory produkcyjne i surowcowe, ale rowniez z po­wodu mniejszych trudnosci hodowlanych w porow­naniu np. z debem. Jednak jego zasieg antropoge­niczny nie zawsze sie powieksza w sposob zgodny z przyrodnicza i gospodarcza rola w danych warun­kach siedliskowych.Buk jest gatunkiem niezwykle plastycznym, jego ce­chy pozwalaja na realizacje roznorodnych celow ho­dowlanych i wykorzystanie szerokiej gamy progra­mow pielegnacyjnych. Przyjecie okreslonej koncep­cji hodowlanej wymaga wnikliwej analizy warunkow siedliskowych, historii i cech jakosciowych danej po­pulacji oraz otoczenia ekonomicznego i rynkowe­go produkcji lesnej. Przyjety uklad podrecznika ma w zalozeniu prowadzic Czytelnika od poznania tych uwarunkowan do wskazowek hodowlanych. Progra­my hodowlane maja charakter pochodny w stosunku do wymienionych okolicznosci, niemniej nie sa cal­kowicie przez nie zdeterminowane i wymagaja po­dejmowania decyzji, ktore moga w istotny sposob wplywac na uzyskiwane efekty produkcyjne i poza-produkcyjne.
EAN: 9788309010838
ISBN: 8309010834
Untertitel: 'DRZEWA POLSKICH LASOW'. Sprache: Polnisch.
Verlag: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Lesne
Erscheinungsdatum: Januar 2012
Seitenanzahl: 408 Seiten
Format: gebunden
Es gibt zu diesem Artikel noch keine Bewertungen.Kundenbewertung schreiben