EBOOK

Paxnet


€ 28,49
 
kartoniert
Lieferbar innerhalb von 2-3 Tagen
März 2014

Beschreibung

Beschreibung

PAXNET er navnet på et stort datakommunikationsprojekt baseret på nye internationale standarder og rekommandationer, ikke mindst OSI modellen for sammenkobling af åbne systemer. Projektet blev udviklet og idriftsat i perioden fra 1979 - 2006.
PAXNET projektet startede som et udviklingssamarbejde mellem universitetet (RECAU), teleindustrien (Regnecentralen) og telefon-selskaberne (JTAS og KTAS). Projektet opnåede stor international anerkendelse og var førende for sin tid på den europæiske scene.
PAXNET blev grundlaget for en lang række interne tekniske og administrative anvendelser i de danske telefonselskaber. Hertil kommer de offentlige datatjenester, DATAPAK, DATAPOST og Det offentlige Alarmsystem. Det blev også grundlaget for det første Europæiske forskningsnet (IXI). Regnecentralen udviklede en række banebrydende komponenter til pakkefordelingsnet, ikke mindst RC3500 og RC5000.
Bogen beskriver baggrunden for projektet, projektets forløb og den tekniske implementering med fokus på perioden 1979-1992. Projektet blev gennemført i en brydningstid, hvor monopolerne stod for fald, og hvor teleliberaliseringen slog igennem, hvilket fik store konsekvenser for PAXNET.
PAXNET kom i drift i 1983 og kørte frem til 2006, hvor den sidste knude i netværket blev slukket. Bogen beskriver de driftsmæssige erfaringer, de applikationer og systemer, som anvendte netværket og det stærke sociale netværk, der opstod i projektets forløb.
Endelig reflekterer forfatterne også over, hvad der kunne være sket efterfølgende. Kunne den store netværks kompetence, som blev opbygget, være anvendt bedre forretningsmæssigt og kunne den teknologi, der blev udviklet, være blevet udnyttet bedre til såvel fortsat udvikling som rent kommercielt.

Portrait

Bent Bæk Jensen
Datalog fra Århus Universitet (januar 1975). I perioden 1976 til 1978 ansat på Regnecentralen. Fra september 1978 ansat på KTAS som kontorchef med an-svar for netværk og systemprogrammering, PAXNET projektleder for KTAS.

I sommeren 1987 udnævnt til teknisk direktør i danNet (senere MACH).

Fra september 1995 ansat som IT chef for Danmark i L.M. Ericsson, I år 2000 udvidedes ansvaret på IT området til at omfatte de fire nordiske lande samt de tre baltiske. Bent lod sig pensionere fra Ericsson i 2012.

Udover disse områder har Bent siddet i NETPLANS bestyrelse i mange år, og fungerer yderligere som mentor for en nystartet virksomhed.
EAN: 9788771455632
ISBN: 8771455639
Untertitel: Et stykke unikt dansk hard- og software udvklingsarbejde til pakkekoblede datanet beskrevet for perioden 1979-1992. Paperback. Sprache: Dänisch.
Verlag: Books on Demand
Erscheinungsdatum: März 2014
Seitenanzahl: 300 Seiten
Format: kartoniert
Es gibt zu diesem Artikel noch keine Bewertungen.Kundenbewertung schreiben