EBOOK

Autentiskais lideris profesionalas izglitibas iestades


€ 35,90
 
kartoniert
Lieferbar innerhalb von 2-3 Tagen
Februar 2015

Beschreibung

Beschreibung

Darba tiek apskatita vaditaja lideribas autentiskums skolas klimata vide, jo, vaditajs budams patiess un nesamakslots savos darbos un uzskatos, vadot izglitibas iestades kolektivu un organizejot padoto darbu, ta rezultats atspogulojas studentos un studentu uzskatos. Petijums tika veikts tris profesionalas izglitibas iestades, kuras tika aptaujati, izmantojot socialam grupam atbilstoSi izstradatas divas dazadas aptaujas anketas, izglitibas iestades pedagogiem un So profesionalo skolu studentiem.

Portrait

Lielako savas dzives un darba dalu esmu stradajusi ar jaunieSiem un berniem, izglitibas iestades. Darbs ar jaunieSiem ir patikams, jo daudzas lietas un teorijas, kuras iespejams apskatit detalizetak kada petijuma, nak ka frazes un idejas komunikacija ar viniem. Vairakas idejas apspeletas tieSi no netiSi dzirdetam frazem.
EAN: 9783639819489
ISBN: 3639819489
Untertitel: Paperback. Sprache: Lettisch.
Verlag: GlobeEdit
Erscheinungsdatum: Februar 2015
Seitenanzahl: 84 Seiten
Format: kartoniert
Es gibt zu diesem Artikel noch keine Bewertungen.Kundenbewertung schreiben