EBOOK

Reljefa formu izmantoSana turisma: Vidzemes augstienes piemers


€ 35,90
 
kartoniert
Lieferbar innerhalb von 2-3 Tagen
Februar 2015

Beschreibung

Beschreibung

"Reljefa formu izmantoSana turisma: Vidzemes augstienes piemers" ir petijums par vienu no Latvijas ieverojamakajam augstienem un tas augstakajam virsotnem. Petijuma merkis bija apmeklet virs juras limena esoSas augstakas vietas Saja regiona, veikt to izpeti un novertet no turisma viedokla. Pirmajas nodalas darbs ietver vispareju informaciju par Vidzemes augstieni, ipaSi aizsargajamam dabas teritorijam, ainavas definicijas un turisma piedavajumus konkretaja apvidu, ka ari informaciju par citu Ziemeleiropas valstu augstakajiem kalniem. Pec ta seko petijuma galvena dala, kura ietver autora noverojumu aprakstu un ieteikumus par apmekletajam vietam, Vidzemes augstienes pauguriem.

Portrait

Reinis AuzinS. DzimSanas dati: 4. februaris, 1989.Pilsoniba: LatvieSu. Izglitiba: Turisma organizacija un vadiba (Vidzemes Augstskola, Turisma un viesmilibas vadibas fakultate).
EAN: 9783639730036
ISBN: 3639730038
Untertitel: Paperback. Sprache: Lettisch.
Verlag: GlobeEdit
Erscheinungsdatum: Februar 2015
Seitenanzahl: 72 Seiten
Format: kartoniert
Es gibt zu diesem Artikel noch keine Bewertungen.Kundenbewertung schreiben