EBOOK

Rola polityki zagranicznej UE na Bliskim Wschodzie


€ 10,99
 
kartoniert
Lieferbar innerhalb von 2-3 Tagen
April 2008

Beschreibung

Beschreibung

Essay from the year 2008 in the subject Politics - International Politics - Region: Near East, Near Orient, grade: keine, , 19 entries in the bibliography, language: Polish, abstract: Jednym z najbardziej niestabilnych i wybuchowych regionów kryzysowych swiata jest dzis bez watpienia Bliski Wschód. Rozpocz cie konfliktu na Bliskim Wschodzie datuje si najpózniej na rok 1948, kiedy to utworzono panstwo Izrael. Do dnia dzisiejszego nie osiagni to zadnego rozwiazania tego konfliktu mimo wielu prób mediacji ze strony mi dzynarodowej. W latach dziewi cdziesiatych ubieglego wieku podejmowano wiele inicjatyw, sluzacych rozwiazaniu konfliktu bliskowschodniego. Najwazniejsze z tych inicjatyw to postanowienia konferencji w Madrycie z 1991 r., oswiadczenie z Oslo z 1993 r. oraz spotkanie przewodniczacego OWP Yasira Arafata z premierem Izraela Edhudem Barakiem z 2000 roku, do którego doszlo z inicjatywy Billa Clintona w Camp David. Podczas spotkan w Madrycie i Oslo osiagni to pierwsze zadawalajace wyniki, jednak spotkanie, które przeszlo do historii jako Camp David II , zakonczylo si raczej fiaskiem i nie przyczynilo si w zaden sposób do odpr zenia. Po spotkaniu tym nastapila wr cz eskalacja konfliktu, we wrzesniu roku 2000 ogloszono intifad Al-Aksa, a od tego czasu az po dzien dzisiejszy dialog mi dzy stronami konfliktu jest niemal niemozliwy. Klimat polityczny w regionie determinowany jest przez wzajemne obwinianie si oraz nieufnosc zarówno po stronie izraelskiej jak i palestynskiej. Najnowsze wydarzenia, a w szczególnosci wojna w Libanie, która miala miejsce w roku 2006, oraz faktyczny podzial terytoriów Autonomii Palestynskiej na strefy wplywów Fatah i Hamas oraz coraz cz sciej i wyrazniej artykulowane grozby z Teheranu pod adresem Izraela doprowadzily do dalszego pogorszenia i tak juz trudnej sytuacji. Ta fundamentalna utrata zaufania mi dzy stronami konfliktu moze byc zalagodzona wylacznie przez zaangazowanie polityczne stron trzecich. W takiej sytuacji niezb dne jest dlugotrwale zaangazowanie mi dzynarodowe, które to zaangazowanie stanowiloby otwarcie politycznej perspektywy dla obu stron oraz gwarancj faktycznego przelozenia planów w czyny. Jednak dalej trudno si oprzec wrazeniu, ze utrzymujaca si przemoc i wszechobecny j zyk wojny sprawiaja, iz wszelkie próby zalagodzenia konfliktu sa bezskuteczne. Interwencja stron trzecich, która jest nieunikniona, wymaga zatem nowych pomyslów, które nie ograniczalyby si jedynie do zajmowania stanowiska posredników.
EAN: 9783638931915
ISBN: 3638931919
Untertitel: 'Akademische Schriftenreihe'. 1. Auflage. Sprache: Polnisch.
Verlag: GRIN Publishing
Erscheinungsdatum: April 2008
Seitenanzahl: 24 Seiten
Format: kartoniert
Es gibt zu diesem Artikel noch keine Bewertungen.Kundenbewertung schreiben